Η εταιρεία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π. & Ε. ΙΚΕ έχει ως στόχο την συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών της, την συνεπή συνεργασία και την γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών, εξασφαλίζοντας παράλληλα προϊόντα υψηλών προδιαγραφών.

Η εταιρεία για να εξασφαλίσει  την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα πρέπει να:

 • Παρέχει προϊόντα/υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών της και  στις αυξανόμενες απαιτήσεις τους.

 

 • Διασφαλίζει την πλήρη ενημέρωση κάθε εργαζόμενου στις συγκεκριμένες ευθύνες του για την Ποιότητα με την συμμετοχή του στην προετοιμασία, εφαρμογή και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την Ποιότητα.

   

 • Διαθέτει τους αναγκαίους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, επιμόρφωση και μέσα που απαιτούνται για την υποστήριξη της διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας.

   

 • Καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να κατανοήσουν όλοι οι εργαζόμενοι την Πολιτική Ποιότητας της Εταιρείας.

   

 • Έχει φροντίσει να γνωστοποιήσει την πολιτική ποιότητας σε ολόκληρο το φάσμα της εταιρείας

   

 • Δεσμεύεται να τηρεί την κείμενη νομοθεσία που αφορά τις υπηρεσίες, καθώς και τις δραστηριότητές της.