Γάντια (20)

Εργαλεία Καθαρισμού (8)

Κάδοι Απορριμάτων (16)

Κοντάρια (6)

Κουβάδες / Καρότσια Καθαρισμού (13)

Πανιά Μicrofibra / Wettex (26)

Σακούλες Απορριμάτων (13)

Σκούπες (8)

Σύρματα Κουζίνας (5)

Σφουγγάρια Κουζίνας (10)

Σφουγγαρίστρες (11)

Φαράσια (4)

Η Papabros εξειδικεύεται στον τομέα της Καθαριότητας και Υγιεινής, παρέχοντας είδη και εργαλεία  καθαρισμού καθημερινής χρήσεως για την επιχείρηση σας .

Η εταιρεία μας προσφέρει στην επαγγελματική αγορά  ποιοτικά είδη και εργαλεία καθαρισμού για κάθε επαγγελματικό χώρο.

Επιλέξτε από  τις παρακάτω υποκατηγορίες :

Γάντια , Εργαλεία Καθαρισμού , Κάδοι Απορριμμάτων, Κοντάρια , Κουβάδες/ Καρότσια Καθαρισμού , Πανιά Microfibra/Wettex , Σακούλες Απορριμμάτων ,  Σκούπες , Σύρματα Κουζίνας , Σφουγγάρια Κουζίνας , Σφουγγαρίστρες και φαράσια.